World of History Summer School organiseert gedurende de zomer van 2015 drie cursussen over het ontstaan van de hedendaagse samenleving, waarin aan de hand van drie crisissen van de moderne wereld het opdoen van historische kennis wordt gekoppeld aan het aanleren van vaardigheden en het verwerven van inzichten.

GESCHIEDENIS VAN DE KOUDE WERELDOORLOG
ALS DERDE CRISIS VAN DE MODERNE WERELD

Onderwerpen

Verenigde Staten en de Geschiedenis van de Koude Wereldoorlog
Sovjet Unieen de Geschiedenis van de Koude Wereldoorlog
China en de Geschiedenis van de Koude Wereldoorlog

Leerdoelen

Ontwikkelen van studievaardigheden aan de hand van de moderne geschiedenis
Zelfstandig leren bestuderen en onderzoeken van de moderne geschiedenis
Professioneel leren werken aan de hand van de moderne geschiedenis

Studievaardigheden

Kritisch leren analyseren van de moderne samenleving
Kernachtig leren samenvatten van de moderne samenleving
Leesbaar leren schrijven over de moderne samenleving

Periode Zomer 2015

Vijfde weektraject 10 augustus 2015 tot en met 14 augustus 2015
Zesde weektraject 17 augustus 2015 tot en met 21 augustus 2015

Lesmethode

Historische hoorcolleges
Historische werkcolleges
Onderzoekcolleges

Universitair geschoolde docent geschiedenis van de twintigste eeuw
Eerstegraads onderwijsbevoegdheid geschiedenis van de twintigste eeuw
Onderzoekservaring moderne geschiedenis van de twintigste eeuw

Wetenschappelijke literatuur over de moderne geschiedenis
Leerboeken en atlassen over de moderne geschiedenis
Internet als historische bron over de moderne samenleving

Weekindeling Vier dagen per week

Maandag Zes uur per dag
Dinsdag Zes uur per dag
Woensdag Vrije dag of facultatieve excursie
Donderdag Zes uur per dag
Vrijdag Zes uur per dag

Werkindeling Vier dagen per week

Maandag Hoorcollege en werkcollege
Dinsdag Hoorcollege en werkcollege
Woensdag Vrije dag of facultatieve excursie
Donderdag Werkcollege en hoorcollege
Vrijdag Werkcollege en hoorcollege

Dagindeling 10.00 – 16.00 uur

Ochtendsessie Drie uur hoorcollege
Lunchpauze
Middagsessie Drie uur werkcollege

Kosten

Per weektraject Euro 495,- excl. BTW

Voorwaarden deelname

Aanwezigheid tijdens de bijeenkomsten
Actieve deelname aan het groepsproces
Intensieve samenwerking met alle deelnemers
Kritische houding ten aanzien van de stof
Vooraf doornemen van de te behandelen stof
Uitvoeren van de persoonlijke opdrachten
Redelijke beheersing van de Engelse taal
Kennis hebben van informatica en internet

Informatie

telefoon 06 - 18 01 33 98
www.worldofhistory.nl
World of History Summer School Programma 2015